E-Book; Agar Dimudahkan Rezeki

E-Book; Agar Dimudahkan Rezeki
Pada hakikatnya, semua harta itu adalah milik Allah, dititipkan kepada hamba-Nya untuk dilihat bagaimana cara mereka mengelolanya. Pada saat dihadapkan pada hari kiamat nanti, mereka akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan: “Dari mana harta itu mereka dapatkan dan ke mana harta itu mereka gunakan (belanjakan) dan untuk apa?” Barangsiapa meraihnya dengan cara yang halal, mengelolanya dengan cara yang benar, dan membelanjakannya pada jalan ketaatan yang diridai Allah Swt., maka insya Allah, Dia akan membalasnya dengan limpahan pahala serta keberkahan harta, yaitu dengan bertambahnya harta tersebut sesuai dengan apa yang hamba-Nya usahakan.Buku ini antara lain membahas bagaimana agar seorang muslim dimudahkan rezeki oleh Allah Swt. Bagaimana cara mendapatkan harta yang diridai Allah Swt., dan bagaimana mengatur harta tersebut agar berkah dan terus bertambah. Buku ini ditulis dengan redaksi sederhana, mengalir, dan mudah dipahami. Mudah-mudahan, keha- diran buku ini membawa manfaat bagi pembaca dan men- jadi neraca amal kebaikan untuk penulis, amin yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Unduh di sini.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post